In VvE

Is iemand een wit shirt kwijtgeraakt? Wij hebben het shirt gevonden……in de rioolpomp!!

Je gelooft het niet maar het gebeurt, een rioolpompstoring doordat er een shirt ingedraaid zit. Fijn hoor, dat betekent een hoop werk en een hoop schade.