In Golf Residentie Dronten, VvE

Vanavond konden leden van de Vereniging van Eigenaren getuige zijn van een voorlichtingsbijeenkomst waarbij gesproken werd over het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en de financiering daarvan.

Commissaris Beheer & Onderhoud Arie van der Graaf memoreerde nog eens dat al het onderhoud op de GRD vervat is in een meerjarenplan. Deze plannen worden sedert de aanschaf van Greenpoint (een onderhoud en beheers applicatie) gemonitord zodat er eventuele bijsturing bij de aannemer kan plaatsvinden gedurende de contractperiode. Het huidige recent vernieuwde contract met SBA is afgesloten op basis van UAV-gc. Dat staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen. Binnen een geïntegreerd contract stelt een opdrachtgever alleen de eisen en randvoorwaarden op. De opdrachtnemer is vervolgens verantwoordelijk voor de realisatie van het object. Dat geeft de opdrachtgever (VvE GRD) een stuk rust, want de opdrachtnemer moet aantonen dat het de opdracht op de juiste wijze heeft vervuld. Ook gaf Arie aan dat ten aanzien van monitoring er voortdurend aanpassingen komen gebaseerd op de meest recente gegevens t.a.v. gewenst onderhoud of vervanging. Zo is gebleken dat ons rioolstelsel, waarvan aanvankelijk werd verondersteld een levensduur van 60 jaar te hebben, mede dank zij goed onderhoud, nu op een levensduur van 100 jaar wordt gerekend. Dat heeft vele consequenties vooral financieel.

Penningmeester Ron Gunneweg presenteerde vervolgens de aangepaste cijfers voor zowel 2021 als de komende vijf jaar zolang het MJOP duurt. Een opmerkelijk gegeven is dat voor  die vijf jaar op basis van het boekjaar 2020 maar liefst €300.000 teveel is gereserveerd. Dat is mede in verband met de toegenomen levensduur van het riool, maar ook door de forse toename van het aantal buitenleden dat op de GRD komt golfen. Zo zal er een overschot zijn op de huidige begroting van €43.000. Heeft er nog iemand een goed idee? Er werd badinerend over de aanleg van een zwembad of tennisbaan gesproken.

Vast staat dat de huidige niveau van de parkbijdrage in 2022 fors kan worden verlaagd, vermoedelijk naar €1.822. Waarbij een vragensteller zich afvroeg of het niet beter is te sparen i.p.v. de bijdrage te verlagen. Volgens Ron is het niet nodig een extra spaarpot te maken, temeer omdat dat alleen maar geld kost tegenwoordig.

Het was een bijeenkomst die aan de eisen van duidelijkheid en informatie prima voldeed getuige ook de diverse complimenten die deelnemers via chat aan het bestuur doorgaven.