In Golf Residentie Dronten, VvE

Beste bewoners van de Golf Residentie Dronten,

Graag willen wij, beheer en onderhoud GRD en SBA Golf & Groen B.V. u er op attent maken dat er 12 oktober aanstaande een informatieavond wordt gehouden voor alle bewoners van de Golfresidentie te Dronten.

Tijdens deze informatieavond zijn een aantal partijen gevraagd om het woord te voeren en worden er verschillende onderwerpen besproken. De adviseurs welke de VVE ondersteuning geven leggen uit wat de voordelen zijn van een prestatiecontract en het toezien op de nalevering daarvan.

De volgende partijen komen aan het woord;

  • Greenengineers Adviseurs; deze partij ligt het meerjarenonderhoudsplan en stresstest toe.
  • Nib Scan Pro; deze partij ligt het onderhoud 2016-2020 en nieuwe normen onderhoud 2021-2030 toe.
  • Infinity Variety Golf Holland; deze partij geeft een visie op een mogelijke verdere ontwikkeling van de golfbaan.
  • De aannemer SBA Golf & Groen welke het onderhoud uitvoert; deze partij werpt een terugblik en blik vooruit, inspanningen die hebben geleid tot een betere leefomgeving met betrekking tot de woonwijk en golfbaan.

Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus is het toegestaan om met maximaal 30 personen bij elkaar te komen. Er is dus maar beperkte mogelijkheid met betrekking tot publiek. Via reserveren@inde4seizoenen.nl kunt u zich inschrijven om deel te nemen. Vervolgens zullen de eerst aangemelde personen tot een max van 30 worden uitgenodigd. Voor alle overige bewoners zal de informatieavond via live-streamen plaatsvinden. U zult tijdig een uitnodiging ontvangen ter deelname.

Met vriendelijke groet,

Rick van den Beuken

Parkmanager Golf Residentie Dronten

SBA Golf & Groen