In Golf Residentie Dronten, VvE

In meerdere opzichten worden mensen geconfronteerd met de hindernissen van het tijdsmoment en het blijft dikwijls niet bij ėėn hindernis maar het dreigt soms een cascade van hindernissen te worden.

Op de Golf Residentie voltrekt zich de volgende ontwikkeling: Het VvE bestuur organiseert een Algemene Ledenvergadering, die helaas uitsluitend digitaal kan worden gehouden. En in tegenstelling tot een normale vergadering waarbij er door de aanwezige leden vragen kunnen worden gesteld en er om verduidelijking of uitleg kan worden gevraagd moeten tevoren vragen schriftelijk worden ingediend. Het aantal vragen loopt tegen de honderd en het bestuur besluit omwille van de tijd deze vragen na afloop schriftelijk beantwoorden, hetgeen ook gebeurt.

Een aantal VvE leden is het niet met deze gang van zaken eens en wil dat de gehouden vergadering en besluitvorming volledig wordt afgekeurd. Afgezien van het gebrek aan vraag en antwoord tijdens de vergadering zijn zij het niet eens met gevoerde financieel beleid. Het VvE bestuur aarzelt, vraagt professioneel advies of deze ledenvergadering rechtsgeldig verlopen is, en besluit dan uiteindelijk de vergadering toch over te doen. De kritische leden laten openlijk hun ongenoegen blijken dat die beslissing wel eerder genomen had kunnen worden en mist een overleg hierover. De mails die hierover naar het VvE bestuur gaan geven blijk van veel irritatie en frustratie. Het VvE bestuur is dan niet meer in staat de sfeer te neutraliseren, hetgeen tot verdere irritaties leidt. Uiteindelijk mondt dit uit in het mailbericht van 21 januari waar de betreffende mails als “bewijsstukken” zijn bijgevoegd.

Wat wil deze werkgroep bestaande uit Inge IJzerman, Kees Broek en Richard de Rooij nu eigenlijk? In een openhartig gesprek met ondergetekende wordt een en ander duidelijk geformuleerd. Zij zijn de mening toegedaan dat het huidige bestuur niet capabel is en op 23 februari zou moeten terugtreden. Bij de daarop volgende ALV in mei zou, mede op geleide van een overleg met een groep bewoners, bezien moeten worden of er een nieuw bestuur kan worden geformuleerd. Bij voorkeur een gemeenschappelijk bestuur met de golfclub. Er moeten dan ook verbeterde plannen beschikbaar zijn om zowel de financiën als het onderhoud (in plaats van een tienjaar onderhoudsplan) te organiseren.

Het is uiteraard aan de VvE leden, die hebben het laatste woord.

Het belooft om te beginnen op 23 februari een interessante en toch ook wel spannende Ledenvergadering te worden! Of zou het verstandig zijn eerst duidelijkheid en uitleg, middels vraag antwoord, te geven over het financiële beleid en beheer en onderhoud?

Paul van Rijn