In Golf Residentie Dronten, VvE

Grondruil met Mourik/Parkresidentie biedt kansen.

 

Inleiding

Bij de aanleg van de Golf Residentie zijn er op een paar plaatsen vreemde grenzen aan het eigendom van ons GRD eigendom ontstaan. Een paar voorbeelden daarvan zijn, de toegangsweg naar het zgn. Woldhekterrein waar de loodsen van SBA zijn gelegen is eigendom van de GRD terwijl het terrein waar de loods staat eigendom van Mourik/PRD is. Ook de overgang van hole 8 naar 9 loopt over Mourik/PRD grond. Ook vreemd is dat de toegangsweg naar de rotonde, de helft van de rotonde en het gedeelte van de weg tussen de rotonde en de Lente allemaal eigendom van PRD/Mourik is.

Situatie

Er is aanleiding om deze inconsequente en ongewenste situatie voor eens en voor altijd goed te regelen. In de plannen van Mourik/PRD stond oorspronkelijk dat op het Woldhekterrein 4 woningen gebouwd gaan worden. Deze plannen zijn gewijzigd en Mourik/PRD ziet nu af van de bouw wanneer er een koper geïnteresseerd is in aankoop van de grond. Daardoor ontstaat de mogelijkheid dit terrein volledig in bezit te krijgen, de toegangsweg is immers al in bezit. Door de aanleg van een groot aantal woningen op de Parkresidentie neemt het verkeersaanbod op de toegangsweg en rotonde toe. Bij het onderhoud van deze wegen is het simpeler en logischer wanneer er één eigenaar is.

Echter, alle bewoners van de GRD zijn eigenaar van éénvierhondervijftigste deel van het mandelige terrein en dat is tevens vermeld in de hypotheek- en koopaktes van bewoners. Wanneer het aantal meters wijzigt zou dat aangepast moeten worden in alle aktes. Een nogal gecompliceerde zaak en daarom praktisch niet uitvoerbaar.

Huidige stand van zaken

Met Mourik/PRD zijn gesprekken gaande om een aantal onlogische gebiedsgrenzen definitief en praktisch aan te pakken. Bovendien is er behoefte aan plaats voor een onderhoudsloods voor de aannemer en stalling van buggy’s.

De gesprekken zijn erop gericht om d.m.v. uitruil op diverse locaties te komen tot een overeenkomst waarbij die met gesloten portemonnee kan worden afgesloten. Belangrijke uitgangspunten zijn, het verkrijgen van het zgn. Woldhekterrein, inclusief loods. Een taxateur gaat de waarde van het terrein taxeren en de asbest problematiek moet worden onderzocht. Tevens een oplossing van het overpad van hole 8 naar 9, het verkrijgen van de toegangsweg naar de rotonde, de rotonde zelf en de weg van de rotonde naar de Lente.

Belangrijk is nog te melden dat deze gebieden moeten worden toegevoegd aan het GRD bezit van niet-mandelige grond om de reden zoals eerder genoemd. Over de exacte wijze waarop dit op een juiste juridische wijze mogelijk is zal nog verder worden ingegaan.

Op de komende ALV zal/kan dit onderwerp aan de orde worden gebracht.