In DAG, Golf Residentie Dronten, VvE

Er zijn bewoners van de Golf Residentie die in deze “Corona periode” hulp nodig hebben bij allerlei zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, vervoer en dergelijke.

Er zijn ook hulpvaardige bewoners die hebben aangeboden deze hulp te willen bieden.

De Groep Sociaal heeft aangeboden de coördinatie van vraag en aanbod op zich te willen nemen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Beide groepen bewoners sturen een mail naar groepsociaal.vvegrd@gmail.com en vermelden daarin het volgende: NAAM, MAILADRES of TELEFOONNUMMER en of er een hulpvraag is (zo mogelijk welke), of dat het om een hulpaanbod gaat.

Mogelijk zal de coördinator van de Groep Sociaal nog extra vragen stellen, anders wordt er direct contact opgenomen door de hulpverlener met de hulpvrager.

PvR