In VvE

Door omstandigheden is bij de verwerking van de facturen die het administratiekantoor Flynth ieder jaar aan alle VvE leden stuurt voor de jaarlijkse parkbijdrage vertraging ontstaan. De facturen worden nu medio januari verwacht.

VvE leden die niettemin het bedrag nog dit jaar willen overmaken hoeven niet op de factuur te wachten. De jaarbijdrage bedraagt in 2019 € 1.764,-. Dat bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL03 RABO 0348 1961 48, ten name van de VvE Golf Residentie Dronten.

Voor leden die hebben aangegeven de voorkeur te geven aan gespreid betalen wordt het maandelijkse bedrag automatisch geïnd.