In Golf Residentie Dronten, VvE

Op de Golf Residentie bestaat een beeld-kwaliteitsplan met criteria waaraan het onderhoud van zowel openbare ruimte als golfbaan moet voldoen. Het plan vormt de basis waarop contractafspraken met de aannemer, SBA, zijn gemaakt. Om te beoordelen of SBA werk aflevert conform het gewenste onderhoud wordt met regelmaat door een onafhankelijke partij een toets uitgevoerd. 

Deze partij, GreenEngineers, hebben kort geleden een beknopt rapport over hun bevindingen opgesteld. Bewoners van de Golf Residentie kunnen kennis nemen van de bevindingen van de rapporteur, Eric Pladdet,  door het rapport hier in te zien.

Mochten er reacties, bevindingen of suggesties zijn naar aanleiding van dit onderhoudsrapport kunt u dat melden aan Rick van den Beuken, onze parkmanager, via rvandenbeuken@golfengroen.com of kom op het spreekuur van Rick in de 4S donderdags op de even weken tussen 10u en 11u.