In VvE

In aansluiting op het traject Brainstormen met de bewoners van de Golf Residentie zal op de Bijzondere Ledenvergadering door de aanwezige VvE leden gestemd kunnen worden over de voorstellen van het Eindrapport.

Nadat de Kerngroepen een eindrapport hebben geformuleerd worden op de hoofdpunten zoals Golfbaan en Verenigingshuis aanbevelingen gedaan. Het is nu aan alle leden van de VvE om tijdens de vergadering die door het bestuur is uitgeschreven, met de in stemming te brengen voorstellen mee te gaan of niet. In de dynamiek van de Golf Residentie kan het nodige veranderen wanneer er meer gebruik kan worden gemaakt van de golfbaan door greenfee spelers. Ook in de Vier Seizoenen zal dat zijn weerslag hebben en hoe wordt het Grand-café beheerd?

Dinsdagavond 26 maart om 20u  in de Open Hof gaat het van start.