In VvE

  

Het Bospad is voorzien van een nieuwe ’toplaag’. Het ligt er weer als nieuw bij. Een grote groep bewoners van de Lente en een aanpalend deel van de Golfresidentie is vandaag onder leiding van leden van de werkgroep Natuur & Milieu aan het werk geweest in de hondenuitlaat-strook op het terrein van de Park Residentie. 

Veel dode en zieke bomen die de afgelopen periode door allerlei omstandigheden het loodje hadden gelegd zijn machinaal verwerkt tot houtsnippers. Ook het merendeel van de losliggende takken is vermalen. Binnenkort wordt ook het restant takken nog tot houtsnippers verwerkt.

Mede met het oog op een beter beheer van de bosgrond, waar in het groeiseizoen de grote berenklauw en de brandnetel vrij baan hebben, hebben veel bewoners van aanliggende woningen hun handen uit de mouwen gestoken. De bewoners dringen er bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaren op aan om te komen tot een goed beheerplan.

Dat zou moeten gebeuren in samenspraak met de eigenaar (Park Residentie) en de beheerder van de strook (de Openbare Golfclub Dronten). Het beheerplan moet voorzien in een verdere beperking van de overlast veroorzakende onkruiden. Ook willen de bewoners een beter plan voor de elkaar verdringende en hoog opschietende bomen.

En om op voorhand misverstanden te voorkomen: de omgezaagde boomstammen hebben al een bestemming en kunnen niet worden meegenomen.

FOTO’S

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Verdiende koffie voor de noeste werkers; het begin van de werkzaamheden; waar te beginnen in die enorme berg takken en het bospad ligt er weer netjes bij. (foto’s Jan Essing)