In Golfclub

In verband met het groot onderhoud (prikken van de fairways) aan de golfbaan, is tot nader order onderstaande plaatselijke regel van toepassing.

Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt.

Bal in het algemene gebied.

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler. Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.