In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De verplichte invoering van het reserveringssysteem voor starttijden is nagenoeg vlekkeloos verlopen. “Het heeft in de eerste week niet tot noemenswaardige problemen geleid”, aldus de taskforce die hiermee belast is. De commissie spreekt zelfs van een ‘succesvolle heropening’. Daarbij wordt vooral de inzet geprezen van spelers, marshals, de Vereniging van Eigenaren, De Vier Seizoenen, SBA Groen & Golf en de golfclub.

De sluiting van de baan – half maart – was een direct gevolg van de corona-uitbraak. De heropening ervan kon alleen plaatsvinden als aan een aantal strikte voorwaarden was voldaan, zoals het invoeren van een starttijdensysteem. Die voorwaarden waren vastgelegd in een protocol dat door de gemeentelijke autoriteiten moest worden goedgekeurd. Die toestemming liet niet lang op zich wachten. “De bevindingen gedurende de afgelopen week bevestigen dat we op de goede weg zijn”, aldus de taskforce.

De verplichte invoering van het reserveringssysteem is bedoeld om de toestroom van spelers in goede banen te leiden. Op de invoering kwamen veel reacties binnen. Slechts één ervan had een negatieve lading. “Men ervaart het in het algemeen als zeer prettig om vooraf te kunnen zien of het moment waarop men wil spelen ook daadwerkelijk beschikbaar is”, staat in een rapport dat aan de besturen van golfclub en Vereniging van Eigenaren is aangeboden.

De start van het reserveringssysteem ging wel gepaard met een aantal kinderziekten. “Voorzover bekend konden die in alle gevallen naar tevredenheid worden opgelost. De foutmeldingen, die overigens nog steeds opduiken en vaak onverklaarbaar zijn, zijn doorgestuurd naar de softwareontwikkelaar. Die moet met een oplossing komen. Er komt op korte termijn ook een gedetailleerde handleiding beschikbaar”, aldus de evaluatie.

De aantallen spelers die zich de eerste vijf dagen hebben aangemeld om de baan in te gaan bevestigen volgens de taskforce de noodzaak van de invoering van het reserveringssysteem. Voor de eerste speeldag waren dat er maar liefst 122. Daardoor bleven die dag slechts enkele starttijden onbezet. De piekuren lagen tussen 08.30 en 16.00 uur en tussen 17.00 en 19.40 uur.

Ook op de overige dagen kende de baan een goede bezetting. De dinsdag met 79 spelers scoorde het laagst. Het slechte weer van die dag zou daar debet aan zijn. Woensdag waren er 102 spelers die de baan ingingen, donderdag 123 en vrijdag, tot 12.00 uur 91. Voor mensen die een 10-rittenkaart hebben en zelf niet kunnen inschrijven om een starttijd te reserveren is een acceptabele oplossing gevonden.