In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Aan het eind van de eerste week van januari volgend jaar start een nieuwe serie groepstrainingen. Dezelfde serie gaat een maand later opnieuw van start. Bij de nieuwe reeks is een belangrijke rol weggelegd voor golffysiotherapeut Hans Driesman. Het programma voorziet zowel in vier sessies van een uur op de drivingrange als vier in de oefenzaal van de fysio.

De groepstrainingen zijn ook nu weer een initiatief van de seniorencommissie. Een jaar geleden gebeurde dat voor het eerst. Toen schreven zich dertig man in. Een half jaar geleden werd een groepstraining voor vooral het korte werk georganiseerd. Met bijna dertig deelnemers was de interesse toen niet minder groot. In het verlengde van die laatste activiteit werd op de shortgolfbaan in Swifterbant ook een wedstrijd gehouden.

De vaardigheden bij de nieuw te houden training worden geoefend onder leiding van golfprofessional Bastiaan Haasnoot. Bij de trainingen op de drivingrange gaat de aandacht vooral uit naar de slagen op de fairway en de typische kenmerken van een approach. Tijdens de eerste sessie bij de fysio aan De Bolder vindt een screening plaats. De resterende zittingen daar worden fysieke oplossingen geoefend voor eventuele manco’s.

Wie mee wil doen met de nieuwe trainingen kan zich aanmelden via de wedstrijdkalender. Onder de datum van 2 januari kan men inschrijven en daarbij de keuze bekendmaken voor deelname in de maand januari of in de maand februari. De kosten die eraan verbonden zijn bedragen € 90 all-in. Dat bedrag kan worden voldaan in de shop van de OGD bij de drivingrange.