In Golfclub

Ed Visch, de voorzitter van de regel- en handicapcommissie en coördinator corona-maatregelen zegt uitermate trots en tevreden te zijn over de manier waarop wij de heropening van de baan hebben ingevuld. Hij zegt daarnaast te hopen dat we ook in de nabije toekomst met evenveel plezier en respect voor elkaar op de ingeslagen weg voort zullen gaan. 

“Ten eerste”, schrijft Ed in deze mededeling aan de leden, “wil ik iedereen bedanken voor die geweldige gezamenlijke inzet om weer verantwoord te kunnen golfen. Daarnaast ben ik blij dat jullie de weg weten te vinden naar rhcie@golfresidentie.nl voor het doen van allerlei meldingen. De aard van de meldingen zijn in te delen in een 3-tal categorieën, die hieronder worden toegelicht.

Holecups Over de holecups is vanaf de heropening van de baan wel het e.e.a. om te doen geweest. Om de baan in qualifying condities te houden moeten de holecups aan voorwaarden voldoen. Dat dit in de beginfase niet helemaal is gelukt dat zal iedereen wel gemerkt hebben. In overleg met het greenkeepersteam zijn de holecups vervolgens aangepast. Echter nieuwe meldingen gedaan in de afgelopen week geven aan dat ook het gekozen alternatief niet voor de volle 100% werkt. Ik kan u melden dat in overleg met de commissaris Beheer & Onderhoud (VvE) en de hoofdgreenkeeper er een volgende aanpassing gaat plaatsvinden. Dit betekent dat de holecups weer normaal worden geplaatst en onderin worden voorzien van een “pvc sok”, zodat de bal niet geheel onderin de hole verdwijnt, maar halverwege. Wij hopen hiermee dat de gemelde constateringen tot de verleden tijd behoren. Zijn er andere zaken die u opvallen in de baan, meldt deze dan bij rhcie@golfresidentie.nl.

Corona maatregelen En toen mocht de golfbaan op 11 mei weer open. Dat was voor menigeen even wennen, omdat er een verplichte starttijdenreservering werd ingevoerd. Ineens was het dus niet meer op de bonnefooi naar hole 1 (of 10) en instappen maar. Het reserveringssysteem kende wat opstartproblemen, maar deze bleven beperkt tot een gemiddeld aantal van 3 meldingen per dag dat leden geen reservering tot stand konden brengen. Dat leidde eveneens tot meldingen bij rhcie@golfresidentie.nl. De meldingen werden zoveel als mogelijk dezelfde dag beantwoord en de leden voorzien van een starttijdreservering. We zijn nu een aantal weken onderweg en de meldingen over mislukte reserveringen zijn tot nul gereduceerd. De uitgebreide handleiding die is gemaakt en beschikbaar gesteld is hier zeker debet aan. Momenteel zijn er nog wat synchronisatie problemen na het invoeren van nieuwe leden, maar de verwachting is dat dit snel zal zijn opgelost.

Dan toch nog even een kritische noot, want helaas zijn er enkele meldingen gedaan (Marshalteam en spelende leden) dat een medelid zich niet aan de door hem/haar starttijd heeft gehouden. Ik wil nogmaals benadrukken doe dat nu wel, want SAMEN maken wij er een succes van. Daarnaast benadeel je een medelid en de dienstdoende Marshal (ook een medelid en vrijwilliger), die je er (volledig terecht) op zal aanspreken. Ga je over de schreef en wordt je aangesproken, dan een tipje van mij: tel misschien even tot 10 alvorens een reactie terug te geven. Want bedenk dat jij jezelf in deze positie hebt gebracht en niet andersom. SAMEN en RESPECT zijn in deze de kernwaarden. Het komt voor dat je op hole 1 start en vervolgens bij hole 10 flights ziet vertrekken. Het reserveringssysteem is zodanig ingesteld, dat 2 uur na de start op hole 1 jouw starttijd op hole 10 staat vermeld. Dit is gebaseerd op de gemiddelde golfer op onze club en uitgaande van de maximaal toegestane flightgrootte van 3 spelers. Hiermee kom je op een gemiddelde speeltijd van 2 uur per lus. Het kan dus voorkomen dat je om 08:00 uur start op hole 1 en dat je om 09:45 uur arriveert bij hole 10. Dan kan het zijn dat je 2 flights voor je hebt, met de starttijden 09:40 en 09:50. Ik doe een dringend beroep op iedereen om hiermee rekening te houden.

Golfregels Alle golfregels zijn onverkort van kracht, met inachtneming van de aanpassingen van een aantal golfregels (al eerder gepubliceerd). Dat geldt dus ook voor de etiquetteregels, als onderdeel van de golfregels. Heel specifiek wil ik noemen het doorlaten van een snellere flight. Wellicht dat bij leden de gedachte bestaat “ik heb een starttijd en mag niet doorlaten, want achter mij heeft ook een starttijd en moet erachter blijven”. Niet dus. Zodra u de aansluiting op de flight voor u verliest en de achteropkomende flight is “sneller”, gun u zelf dan de rust en laat de snellere flight door. Dit voorkomt onnodige irritatie bij uzelf, want u gaat zich opgejaagd voelen en het voorkomt irritatie bij de achterop komende flight, omdat die steeds moet wachten. Ook hier weer de kernwaarden SAMEN en RESPECT”.