In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De besturen van de golfclub en van de Vereniging van Eigenaren van de Golfresidentie streven naar een gezamenlijk reddingsplan voor De Vier Seizoenen. Door de coronacrisis zijn de exploitanten in de gevarenzone terechtgekomen. De beide besturen willen daarom op zo kort mogelijke termijn met een plan komen om het grand-café annex clubhuis in zijn huidige constructie te handhaven.

De Vier Seizoenen moest, evenals andere horecagelegenheden in het land, in maart van de ene op de andere dag sluiten. Peter en Maria Zandvliet hebben daarna een afhaal- en bezorgdienst voor maaltijden op touw gezet. De omzet daarvan is financieel ontoereikend om als onderneming het hoofd boven water te kunnen houden. Vandaar dat veel bewoners zich zorgen maken en er bij de besturen op hebben aangedrongen om met een steunpakket te komen.

Hoe die oplossing vorm zal krijgen is in beraad. De twee besturen oriënteren zich op de mogelijkheden die er zijn en zijn voornemens daarover een voorstel te formuleren. Zodra die fase van het overleg is afgerond zullen de bewoners van de Golfresidentie en de leden van de golfclub erover worden geïnformeerd. De afhaal- en bezorgservice van warme maaltijden door De Vier Seizoenen blijft in elk geval intact.