Baanstatus

Baan

Qualifying

Hole 1 T/m 9

Hole 10 T/m 18

Buggy’s

Trolleys

Drivingrange

Puttinggreen

Zomergreens

Datum

24/07/2024
Aanvullende Informatie

Baansluiting

woensdag 24 juli: Inloopcompetitie 16+ (9 Holes) Inloop holes 1-9 en 10-18. Spelers starten vanaf 17:32 tot 19:00 De golfbaan is gesloten voor andere spelers.
donderdag 25 juli: Seniorenwedstrijd 18h + 9h Hole 1 gesloten van 10:04 tot 11:56 en hole 10 gesloten van 11:32 tot 13:24

Baan ingrijpend veranderd; hole 7 komt later

Hogere moeilijkheidsgraad, meer variatie en uitdagender

De baan is in 2013 op een aantal punten veranderd. Meest in het oog springend was zonder twijfel de lengte-aanpassing. Negen gele (Heren Medal) tees werden aan het begin van het seizoen 2013 wit en zes blauwe (Dames Back) tees werden verplaatst naar geel. De aanpassingen op hole 7 zijn naar een latere datum verplaatst.

Voor de dames is de baan 272 meter langer geworden. Bij de heren kwam er 232 meter bij. De baanlengte bij de heren ging naar 5768 meter; bij de dames naar 5468 meter. Tegelijkertijd is ook de playing handicap van de baan aangepast.

De negen holes die bij de heren van geel naar wit gingen zijn de holes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 en 16. Bij de dames kleurden de holes 4, 6, 9, 12, 15 en 18 van blauw naar geel.

Ook een aantal holes zelf onderging ingrijpende veranderingen. Op hole 6 bijvoorbeeld is de baan halverwege versmald door beplanting tot aan de fairway. De fairway werd daardoor visueel smaller. Hole 8 kreeg een dogleg door twee groepen van vijf bomen op 200 meter vanaf de green, links van de fairway.

Op hole 9 werden ook extra bomen geplant. Op hole 11 kwam een boom midden op de fairway op een afstand van 183 meter vanaf de witte teebox. Hole 12 tenslotte kreeg er drie bomen tussen de bunkers links bij en heggen over de volle breedte met aan weerszijden opnieuw drie bomen in de heg.

In de najaarsvergadering van de golfclub van 2012 presenteerde het bestuur een plan van aanpak. Voor die gelegenheid had Ferry Wobma de voorgestelde veranderingen gevisualiseerd. Met de veranderingen is het bestuur tegemoet gekomen aan het verlangen van veel spelers naar meer variatie. Behalve dat de moeilijkheidsgraad werd verhoogd, is ook de aantrekkingskracht verbeterd.

De oorspronkelijk voorgestelde veranderingen voor hole 7 zijn niet uitgevoerd. De plannen bleken technisch niet haalbaar. Er wordt nu gekeken naar een alternatief. Overigens ook in de vorm van een waterpartij.

Via deze link kunt u een beeld krijgen van de veranderingen.