In Golf Residentie Dronten, VvE

Vandaag werd het bericht verspreid dat de voorzitter van de golfclub George Gerritsen afgetreden is. Een bijzonder teleurstellende mededeling. Juist nu er van het golfclub bestuur daadkracht wordt geëist om een terugkeer naar de golfbaan mogelijk te maken, want naast de organisatie in de baan, zoals extra marshals en aanpassingen bij de holes, moeten de protocollen die dienen om alles in overeenstemming met de “coronaregels” te laten verlopen door de burgemeester worden geaccordeerd.

De schrijver dezes is, als voormalig voorzitter van de VvE, regelmatig getuige geweest van de optimistisch en gedreven George bij zijn aanwezigheid van de VvE bestuursvergaderingen. Een harmonische samenwerking tussen VvE en golfclub geeft de beste resultaten voor beide verenigingen en het feit dat hij bereid was ook bij de VvE bestuursvergaderingen aanwezig te zijn en daar het belang van de golfclub te dienen was daar een goed voorbeeld van.

Het belang van de golfclub is ook de aanwezigheid van een enthousiast en doelgericht voltallig bestuur, juist nu. Jammer dat er kennelijk niet een eenheid gecreëerd kan worden die een dergelijk belangrijke taak aankan.

PvR