In Golf Residentie Dronten, VvE

Op 17 april dit jaar verscheen er in deze nieuwsrubriek het eerste bericht over het zogenaamde Woldhek terrein. Voor de duidelijkheid dat is het terrein waar de loodsen van SBA gelegen zijn en vroeger onderdeel was van de boerderij van Ada en Willem Woldhek die aan de voorzijde nu woonachtig zijn. Voor de Kadaster kaart klik hier.

Het betreft een perceel waar door de huidige eigenaar, Mourik BV, volgens planning woningbouw gaat plaatsvinden. Vreemd genoeg is de toegangsweg naar het perceel eigendom van de Golf Residentie. Er zijn nog een aantal stroken grond waar door grondruil/verkaveling een logischer en praktischer indeling tot stand moet komen. Denk daarbij als voorbeeld aan de toegangsrotonde die voor de helft toebehoort aan de Golf Residentie en de andere helft aan de Park Residentie. Er is al geruime tijd overleg op welke wijze de optimale indeling moet plaatsvinden en wat de (financiële) consequenties daarvan zijn.

Omdat het een ingewikkelde materie betreft heeft het VvE bestuur het bureau Spilter gevraagd dit proces te begeleiden. Spilter is bij veel bewoners bekend van de grote brainstorm waarin bewoners werd gevraagd mee te denken over de toekomst van de Golf Residentie.

De opzet is om bewoners die daarin geïnteresseerd zijn middels webinar sessies, georganiseerd door Spilter, te informeren over de mogelijke opties waaronder de aankoop van het Woldhek terrein zodat op de ALV van november hierover op basis van de juiste argumenten een beslissing kan worden genomen.