In VvE

Tijdens de sessies van de “bewoners brainstorm bijeenkomsten” op 23 en 30 augustus, zijn ruim 1200 ideeën via de laptops van het organiserende bureau Spilter binnengekomen.

Wat moet daarmee gebeuren?Aan het einde van de bijeenkomsten werd geïnventariseerd wie van de bewoners mee wilde doen met het selecteren en clusteren van de ideeën zodat er concrete voorstellen kunnen worden gevormd. Daarvoor hebben zich zo’n 16 bewoners opgegeven. Maandagavond waren deze bewoners samen met Steven Wagemaker van Spilter aan het werk met alle voorstellen en plannen om deze in de verschillende categorieën onder te brengen en samen te brengen tot een werkbaar aantal.

De verdere planning en route van het brainstormproject is terug te vinden in het mailbericht dat dinsdag 2 oktober aan alle bewoners is verzonden.