In Golf Residentie Dronten, VvE

Dronten, 27 maart 2024

Van de Bestuurstafel …….
Ik heb het al eens eerder gemeld: Als bestuur besturen we, doen we met liefde maar we willen geen politieagent spelen. Op ons gezamenlijk eigendom gelden een aantal afspraken en iedere bewoner heeft daarvoor getekend toen hij /zij hier kwam wonen. Van volwassen en wel denkende mensen mag je dan verwachten dat zij zich daaraan houden! Zelfs als je vindt dat een regel onzin is, de ALV is een prachtige plek om aan te geven waarom je een bepaald verbod graag wil veranderen. Een houding van: ik bepaal zelf wel wat ik doe want het is ook mijn eigendom, gaat niet helpen. Daarmee wordt het bestuur in een positie gedwongen: die van handhaver (politieagent). Dit zou niet nodig moeten zijn. Overigens laat duidelijk zijn dat als het noodzakelijk is, we niet zullen twijfelen om
actie te ondernemen. En laten we er nou met elkaar voor zorgen dat dat niet nodig is. Dat is echt veel beter voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan en als bestuur vinden we dit soort taken echt vreselijk.

Wij zijn door een lid gewezen op het feit dat we met het meewerken aan de brief van D4S aan de bewoners ons op glad ijs begeven wat betreft AVG.
Is een goed punt en we leren hier weer van. Overigens zijn we nog steeds van mening dat D4S een prachtige bijdrage levert aan ons park en dat het zeker de
moeite waard is om het etablissement met een bezoekje te vereren. Afgelopen weken hebben we op verschillende momenten met de golfclub goede
gesprekken gevoerd over verschillende dingen zoals bijvoorbeeld:

● Hoe krijgen we meer mensen aan het golfen
● Het nieuwe meerjarenbeleidsplan VVE en de relatie daarin tot elkaar
● Opvang nieuwe bewoners op het park

Leuk om te zien dat er in die gesprekken veel gelijkgezindheid is om stappen vooruit te maken en dat we beiden zien dat er veel gezamenlijke problemen zijn die een oplossing vragen waarin we echt samen zullen moeten werken.

Laatste en zeker niet het minste: communicatie. Daarin spelen allerlei dingen. Twee zaken er even uitlichten:
1. Nieuwe website VVE / Golfclub. Volop in ontwikkeling
2. ‘Marktonderzoek’ naar wensen bewoners voor nieuw meerjarenbeleidsplan.

Het is niet eenvoudig een geschikte partij te vinden die dit kan doen. Wij denken dat het echt noodzakelijk is om een goed gedragen plan te kunnen maken.

Er gebeurt dus eigenlijk super veel leuks!
Allard