In Golf Residentie Dronten, VvE

Gisteravond om 19u ging een informatie uitzending van het VvE bestuur van start waar VvE leden wijzer konden worden aangaande de financiële situatie en het Meerjaren Onderhoudsplan MJOP van de GRD.

Het blijft behelpen in deze tijd waarin communicatie via een Zoom uitzending moet plaatsvinden, maar dat lukte nu toch veel beter dan de vorige bijeenkomst. De ruim 130 ingelogde leden werden welkom geheten door de voorzitter, waarna de nieuwe penningmeester Ron Gunneweg op overzichtelijke wijze de ontwikkelingen van De Vier Seizoenen presenteerde. De bouw van de D4S was destijds in 2007 een door de leden vrijwel unaniem aanvaard voorstel. Ook het besluit de D4S als een niet-mandelig eigendom van de VvE te beschouwen werd unaniem vastgesteld in een overigens ongekend druk bezochte Ledenvergadering waar omstreeks 225 stemgerechtigden hun stem uitbrachten.

In de verdeling van de uitgaven op de GRD gaat veruit het grootste deel naar de golfbaan, daarna de infrastructuur van het park. Een klein deel gaat naar D4S. Weliswaar rendeert D4S niet goed en kost dus de leden geld, maar het is goed om te bedenken dat de tijden wel eens kunnen veranderen. Doordat de golfclub veel nieuwe buitenleden heeft gekregen (die niet gekomen zouden zijn wanneer er geen clubhuis was) stijgt het inkomen van de VvE door de inkomsten van speelrechten en greenfee spelers, ook de komst van de nieuwe PRD bewoners zeker voor extra klandizie zorgen. Bovendien zijn er hoge verwachtingen van Mireille van der Velden als nieuwe uitbaatster. D4S heeft ook een sociale functie als ontmoetingsplaats voor bewoners die een hapje willen eten of een glaasje drinken, kaarten, biljarten, breien, kunstverkoop, proeverijen etc.

Het negatieve vermogen van de VvE is een papieren kwestie want Ron toonde het vermogen dat momenteel op de bank staat en dat bedraagt ruim 1 miljoen! De vraag is of de reservering die gemaakt is bijvoorbeeld voor de vervanging van het riool, dat uiteindelijk blijkt een veel langere levensduur te hebben, niet veel te hoog is ingeschat. Dat teveel kan dan terug naar het eigen vermogen waardoor de balans weer positieve cijfers laat zien. Daarnaast wordt er veel gereserveerd voor grote projecten zoals een nieuwe asfalt slijtlaag en straatverlichting.

De commissaris beheer & onderhoud, Arie van der Graaf, had een goed voorbereid verhaal over het voorgestelde MJOP. Het voorstel is om het huidige contract met aannemer SBA Golf & Groen, te verlengen met tweemaal vijf jaar. Volgens Arie zijn de voordelen duidelijk, SBA levert goed werk, kent de GRD en het is financieel en kwalitatief een zekerheid. Want wanneer je nu besluit niet in te gaan op het aanbod van SBA maar weer een inschrijving gaat organiseren loop je het risico dat je uiteindelijk meer geld kwijt bent en alleen de organisatie van een inschrijving gaat al veel kosten. Omdat het contract met SBA een prestatie contract is wordt uitsluitend beoordeeld en gekeken naar het resultaat en dat is tenslotte waar het om gaat en we momenteel tevreden over zijn. Er staan de komende 10 jaar een aantal grote projecten op het programma zoals de vervanging van de lichtarmaturen van de straatverlichting, het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het asfalt en de mogelijkheid om de golfbaan droger te maken. Met dat laatste project moeten de bewoners nog wel instemmen want het is een kostbaar project en uitsluitend bestemd voor de golfers.  Arie memoreerde ook dat hij altijd bereid is om op specifieke vragen of suggesties te reageren. Hij noemde daarbij ook de drie bewoners die nogal kritische mails rondsturen over de relatie met het VvE bestuur en meldde dat hij nog wel wat antwoorden heeft op de vragen die zij stellen, maar dan moeten ze wel bereid zijn tot overleg.

Er waren veel chatvragen zoals verwacht. Er was meer tijd voor de beantwoording, hoewel de avondklok dreigde. Veel vragen gingen over het MJOP en ook kwam het zogenaamde Woldhek terrein nog ter sprake. Er wordt momenteel gesproken over grondruil met de Park Residentie, onderdeel daarvan is het Woldhek terrein waarop de huidige onderhouds- en opslagfaciliteiten van SBA staan, maar dat zal een keer weg moeten en plaats moeten maken voor woningen of mogelijk een nieuwe opslagloods voor de aannemer en buggy opslag.

Resumerend was het een goed bezochte bijeenkomst waar veel vragen zijn gesteld en beantwoord waardoor VvE leden met een duidelijker beeld de Ledenvergadering van 23 februari tegemoet kunnen zien en op een voor hun passende wijze hun stem kunnen uitbrengen.