In Clubhuis, Golf Residentie Dronten, Het Grand Café, VvE

Peter Zandvliet stopt als pachter met De Vier Seizoenen in oktober

De horeca crisis als gevolg van het Corona virus slaat hard toe en daar is ook de pachter van De Vier Seizoenen de dupe van. Per 21 oktober zal Peter Zandvliet daarom helaas afscheid moeten nemen van onze horeca voorziening, waar hij zich samen met Maria erg veel van had voorgesteld. De beschikbaarheid van de vergader faciliteiten moest De Vier Seizoenen minder afhankelijk maken van de golf gerelateerde inkomsten. De beperkingen als gevolg van de Corona maatregelen hebben er voor gezorgd dat er nooit een volledige start is gemaakt.

Het VvE-bestuur betreurt in hoge mate dat Peter deze stap heeft moeten zetten en beraadt zich nu op de toekomst van De Vier Seizoenen.  Het blijkt wederom buitengewoon lastig te zijn om een succesvolle business in ons verenigingsgebouw te realiseren en wederom is de “hamvraag” hoe nu verder.

Het VvE-bestuur kan wat dat betreft alle inspiratie die een bijdrage levert aan een oplossing zeker goed gebruiken. Het adres daarvoor is secretaris@vvegolfresidentie.nl