In Golf Residentie Dronten, VvE

Zoals eerder bericht, werd bij de gemeente door projectontwikkelaar Mourik een verzoek ingediend om de kavels van de te bouwen woningen aan de Park Residentie te verkleinen tot 600 a 800 meter.  De Drontense gemeenteraad moest daar nog accoord mee gaan en dat is inmiddels gebeurd. Daardoor kunnen er ca. 40 woningen extra op de Park Residentie worden gebouwd.

Welke consequenties de bouw van deze extra woningen heeft voor de afspraken die met Mourik door de Golf Residentie zijn gemaakt ten aanzien van gebruik van riool, gemaal en uitgiften van speelrechten moet nog bezien worden. Maar de bestaande overeenkomst zal zeker moeten worden herzien.

Mogelijk heeft deze ontwikkeling, die natuurlijk een prijsdalend effect heeft, een stimulans op het verkopen van woningen aan de Park Residentie. Het zou fijn zijn wanneer de bouw zoals die nu plaatsvindt kan worden gecontinueerd.