In Golf Residentie Dronten, VvE

Gisteren bereikte alle VvE leden het bericht dat op 19 januari een digitale ALV zal worden georganiseerd met als primair onderwerp, de aanstelling van een nieuwe penningmeester in de persoon van Ron Gunneweg.

Daarnaast zal, mede op aandringen van een aantal VvE leden, de ALV van 10 november 2020 worden overgedaan. Het bestuur erkent dat er bij de ALV van 10 november het een en ander niet juist is verlopen. Alle besluitvorming is dientengevolge opgeschort en zal pas wanneer op 23 februari door de leden is gestemd definitief worden gemaakt. Alle informatie over besluitvorming zal tijdig worden toegestuurd.

Ook zal op 16 maart een informatiebijeenkomst meer informatie geven over de opzet, inhoud en achtergrond van de VvE begroting.