In VvE

Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het VvE bestuur op 23 augustus een inspraakavond organiseren. Uit een aantal onderwerpen die vallen onder de categorie: Clubhuis, Golfbaan, Natuur en Infra, Structuur golfclub en VvE bestuur, zullen een aantal onderwerpen gekozen kunnen worden waarover gedicussieerd wordt.

De opzet zal professioneel worden begeleid en moet leiden tot meer inzicht waar bij de bewoners van de Golf Residentie behoefte aan bestaat dan wel onderwerpen worden beleefd. Het geeft het bestuur informatie over mogelijke prioriteiten en gewenste ontwikkelingen.

De bijeenkomst zal in het clubhuis worden gehouden, deelname is mogelijk na inschrijving. Bij grote belangstelling kunnen er meerdere sessies plaatvinden. Noteer 23 augustus nu alvast in uw agenda.

Paul van Rijn