In Golf Residentie Dronten, VvE

Gisteren is er door de VvE van de Golf Residentie een aktie gestart om de Voedselbank te ondersteunen.                                                        Zoals bekend hebben Voedselbanken een tekort aan levensmiddelen doordat er minder beschikbaar wordt gesteld door hun vaste leveranciers zoals supermarkten als gevolg van de corona crisis.

Er is een oproep gedaan door de VvE aan alle Golf Residentie bewoners onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid te tonen en een bijdrage te leveren aan de Dronter samenleving. De bijdrage zal bestaan uit een financiële ondersteuning waardoor de Voedselbank eventuele tekorten aan levensmiddelen kan aanvullen.

Er wordt gevraagd een eenmalige gift te doneren op rekeningnummer NL03 RABO 0348 1961 48 van de VvE Golf Residentie Dronten onder vermelding van: Voedselbank. Deze aktie loopt een week dus tot en met 4 april 2020.

Met de opbrengst van de giften zal (in overleg met de Voedselbank) voedsel worden gekocht en afgeleverd aan de Voedselbank. Alle bewoners worden geïnformeerd hoeveel de aktie heeft opgebracht.

Toon uw betrokkenheid en maak direct een bijdrage over!! 

VvE bestuur