In VvE

Nadat het brainstormproces is afgerond en er concrete voorstellen tijdens de ingelaste VvE ledenvergadering zijn gepresenteerd en door de leden zijn goedgekeurd, is het nu tijd voor pragmatische aanpak. De door iedereen gewenste duidelijkheid inzake de voortgang van De Vier Seizoenen heeft nu prioriteit.

Daartoe is een commissie gevormd die als opdracht heeft een pachter te installeren en samen met de pachter het beleid te bepalen voor zowel de horeca als andere activiteiten die in de leegstaande ruimte moeten gaan zorgen voor financiële haalbaarheid en nieuwe activiteiten ten behoeve van zowel golfers als bewoners in het algemeen.

Een zware opgave voor de bewoners die bereid zijn zich hiervoor in te zetten, dat zijn: Aart Spek, Dick Zoeteman, Nancy van Opstal en Hans Kramps.

Aart heeft kennis van horeca en horeca keukens, Dick is als oud-VvE voorzitter goed geïnformeerd over kansen en bedreigingen op de GRD, Nancy is een deskundige in cijferwerk en Hans heeft een praktisch ingestelde inbreng. Het VvE bestuur heeft alle vertrouwen aan de commissie gegeven en is evenals de golfclub bereid te investeren in verbouwing en aanpassing van het gebouw, maar daarvoor zullen eerst duidelijke plannen moeten worden ontwikkeld. Daar horen wij als bewoners ongetwijfeld binnenkort meer over.