In VvE

Geheel volgens traditie werd Jan Essing en Harry Peeters gisteravond een diner aangeboden ter afscheid van hun bestuurlijke activiteiten voor de Vereniging van Eigenaren. Beiden zijn in 2014 aangetreden met als verantwoordelijkheid Algemene Zaken voor Jan Essing en Verenigingshuis voor Harry Peeters. 

In zijn speech memoreerde Paul van Rijn, als voorzitter van de VvE, de bijdragen van Jan aan het dispuut met de gemeente over studentenhuisvesting op de GRD en het eigenaarschap van het riool met diezelfde gemeente. Het eerste is inmiddels beslecht, het tweede zal nog wel geruime tijd in beslag nemen. Harry heeft zich na het Buiten de Baan debacle volledig op de voortzetting van De Vier Seizoenen geconcentreerd en daar buiten proportioneel veel tijd in gestoken. Maar het resultaat was dat er weer gezelligheid ontstond en iedereen blij was met het feit en het gevoel dat het Grand-Café weer van “ons” is.

Bijzonder was dat het diner plaatshad in de leeggekomen ruimte van de vroegere golfshop. Zelfs alleen met de kerstverlichting en een paar fraaie lampen was het een fijne ruimte voor deze gelegenheid. Je zit apart, geen last van (het overigens erg drukke) café gedeelte, dat kwam de conversatie alleen maar ten goede. Samen met een heerlijk Indonesisch buffet een geweldige avond.