In VvE

 

 

Wie wil de  Werkgroep Natuur en Milieu helpen?

 

De werkgroep Natuur en Milieu houdt zich binnen de Golf Residentie bezig met het beheren van veel zaken die iets met de natuur te maken hebben.

We zijn begonnen met de Natuurstrook langs de holes 5 en 6. Het werk daar houdt, naast overleg met de VvE over het totale beheer, momenteel o.a. in het onderhoud van :

  • Bijna 1000 m2 bloemenweide (in aanleg) die we door sinusmaaibeheer 4 x per jaar deels willen gaan maaien om verschillende bloemen en planten een kans te geven te gaan bloeien.
  • De natuur onder de hoogspanningsmasten waar we elk jaar 1/3 deel van maaien om de bomen en struiken de kans te geven volwassen te worden.
  • 3 insectenhotels

Ook de natuur op de golfbaan krijgt de nodige aandacht. Wij evalueren het gebruik en onderhouden

  • 95 spreeuwenkasten
  • 36 koolmeeskasten
  • 10 egelhuizen

 

 

 

 

Daarnaast onderhouden we het populaire wandelpad in het bos langs hole 16 en buiten langs de velden bij de baan van OGD. Dit houdt o.a. in

  • Het verwerken van houtsnippers afkomstig van snoeiwerk op de Golf Residentie en de golfbaan
  • Het verwerken van materiaal dat vrijkomt (proppen) bij het bewerken van de voor-greens, om het buitenpad langs de akkers begaanbaar te houden. Dit alles in het kader van duurzaamheid/hergebruik.
  • Snoeien van takken en ondergroei, waar nodig

Al dit werk wordt op dit moment gedaan door zes vrijwilligers. Doordat er de laatste jaren steeds meer zaken zijn bijgekomen, dit jaar insectenhotels, bloemenweide en egelkasten, is het te veel werk voor het kleine groepje vrijwilligers aan het worden.

Wij zoeken daarom naar mensen die ons willen helpen de nestkasjes te controleren op broedsucces en in het najaar schoon te maken, de egelkasten te controleren, te helpen bij het maaien enz. enz.

De tijd die u er aan wilt besteden is helemaal aan u zelf, maar gemiddeld zijn wij elke maand twee dagdelen / avonden aan het werk met de nadruk op de periode van april tot oktober. In de wintermaanden is er minder werk. Het werk wordt altijd in groepjes uitgevoerd, onder het motto: Samen bezig zijn in de natuur is nuttig, gezond en je leert van elkaar.

De werkgroep komt verder ongeveer 5 x per jaar in het clubhuis bijeen om samen met de commissaris golfzaken de projecten en activiteiten door te spreken. Iedereen die ons ook hierbij wil helpen is welkom, maar het is geen verplichting.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep

Leden van de werkgroep die u kunt benaderen zijn:

Paul Verheijen, voorzitter tel 06-20702451

Dirk de Haan tel 06-10202750

Hans Kramps tel 06-31919098

Marianne van Maarschalkerweerd, secretaris tel 06-11144721

Egbert Geerlig tel 06-17528752

Jan Veenstra tel 06-53499782