In Golf Residentie Dronten, VvE

Gisteravond waren 126 VvE leden ingelogd om mee te doen met de digitale ALV. Met een vernieuwde lay-out van het scherm waarop naast de directe beelden vanuit De Vier Seizoenen, tevens te zien was wie er was ingelogd en bovendien de chatfunctie actief was. Zodoende kon het vervolg van de chatberichten worden gevolgd, de berichten waren tevens voorzien van de naam van de afzender. Dat leidde van tijd tot tijd tot een stroom van reacties met voor- en tegenstanders van een voorstel of standpunt. Een werkelijk levendige beleving in plaats van een doods scherm. Er was enige onduidelijkheid over het aantal vermeldde stemgerechtigden, namelijk 460. Achteraf bleek dat Huijbregts berichten had gekregen van leden die niet konden inloggen, deze leden kregen een nieuwe code om opnieuw in te loggen. Deze extra verstrekte codes werden opgeteld bij het aantal reeds verstrekte codes en zodoende leek het alsof er 10 extra stemgerechtigden waren.

De vergadering had een bijzondere start bij punt 4 van de agenda. Het bleek dat de twee zeer omvangrijke stukken die waren ingebracht door de Werkgroep GRD, niet behandeld gingen worden. De Werkgroep was van gedachte veranderd en wilde uiteindelijk toch niet dat de stukken besproken zouden worden, een reden werd niet gegeven. De overige ingekomen stukken zijn wel behandeld maar werden na stemming niet aangenomen.

Het belangrijkste deel van de vergadering was de verantwoording van het beleid in 2020. Zowel het gepresenteerde jaarverslag als de uitvoerige financiële verantwoording werd met grote meerderheid goedgekeurd. Er was via de chatberichten veel lof voor de huidige penningmeester Ron Gunneweg, de voorzitter maakte de aantekening dat er ook dank verschuldigd is aan Arnold van Kuijk die de jaarrekening oorspronkelijk heeft gemaakt.

Bij bestuurlijke vernieuwing meldde de voorzitter dat het bestuur zich oriënteert op de plaats van de VvE in relatie tot de golfclub en hiervoor in overleg is met zowel het golfclub bestuur, NGF en NVG (Ned Ver van Golfaccomodaties).

Voor uitleg over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die ook voor onze VvE consequenties heeft was Jan Essing gevraagd te participeren. Het was weliswaar leuk het gezicht van Jan, die lang aan de Golfresidentie heeft gewoond en ook bestuurslid van de VvE was, weer te zien. Maar helaas, doordat Jan tweemaal was ingelogd en het geluid van zijn laptop waarop zijn presentatie staat aan had staan kwam er enorm veel echo op de lijn en was hij niet te verstaan, de verbinding werd daarom voortijdig verbroken. Dat had met een soundcheck door Huijbregts makkelijk voorkomen kunnen worden.

Ter verbetering van de veiligheid op de GRD werd besloten het voorstel voor het installeren van een camera bij de ingang van de GRD aan te nemen.

De VvE stelt een terrein grenzend aan de tuin van D4S beschikbaar aan de golfclub voor het bouwen van een kapschuur. Het voorstel om dit terrein op kosten van de VvE bouwrijp en voorzien van elektra aansluiting op te leveren haalde het niet.

De voorzitter meldde dat Peter van den Wijngaart naast zijn bestuursfunctie als commissaris Algemene Zaken nu ook de verantwoordelijkheid van De Vier Seizoenen erbij gekregen heeft.

Bij de rondvraag werd ingegaan op de vraag van Guus Calis of er de volgende keer niet buiten vergaderd kan worden, dan zijn we in ieder geval fysiek weer aanwezig. Het is inderdaad een groot gemis niet bij elkaar te kunnen zijn en “op afstand” met elkaar te moeten communiceren. Maar we hopen toch allemaal in het najaar weer verlost te zijn van de corona beperkingen en elkaar in De Open Hof weer te mogen treffen.