Regelmatig wordt door het onafhankelijke buro Green Engineers een “schouw” uitgevoerd betreffende het onderhoud van de openbare ruimte op de Golf Residentie in relatie tot het Beeld- Kwaliteitsplan van de Golf Residentie dat voor SBA als aannemer de criteria aangeeft waaraan het onderhoud moet voldoen. Zodoende kan de aannemer worden aangestuurd om eventuele corrigerende actie te ondernemen op het gedane onderhoud.

De laatste “schouw” vond op 7 juni plaats. In de bijlage wordt vermeld wat de bevindingen zijn en bent u als bewoner ook op de hoogte van een objectief oordeel over het onderhoud van ons mooie woonpark. Met dank aan de commissaris Beheer & Onderhoud Bob Raadjes voor het beschikbaar stellen van deze gegevens.