Baanstatus vanaf 09:00uur

Baan

Qualifying

Hole 1 T/m 9

Hole 10 T/m 18

Buggy’s

Trolleys

Drivingrange

Puttinggreen

Zomergreens

Datum

20/04/2024
Aanvullende Informatie

9 mm regen, baan erg nat. Geen buggys, ook NIET op pad. Door werkzaamheden Tennet is hole 7 ingekort. Vanwege aanhoudende regen liggen er nog takken van snoeien in baan.
Baansluiting

maandag 22 april: Groep Summertour Hole 1 gesloten van 10.44 tot 12.44 en Hole 10 van 12.20 tot 14.20 uur
zondag 21 april: NGF competitie Dronten 2 Heren 27h+36h Hole 1 gesloten van 08:28 tot 15.56 en hole 10 van 10.04 tot 17.48 uur
zaterdag 20 april: DNB Hole 1 gesloten van 10:44 tot 12.16 en hole 10 gesloten van 12.20 tot 13.52

Kwaliteit van de baan

Rapportage van onafhankelijk onderzoeksbureau

Het bureau NiB Scan Pro verricht twee keer per jaar een professioneel, onafhankelijk onderzoek naar de conditie van onze golfbaan. Een samenvatting van de in juni 2017 verschenen rapportage staat hieronder.

Greens

De greens zien er netjes uit – met een goede uniforme en dichte grasbezetting. Wel zijn er op diverse greens in wisselende mate droogteplekken aanwezig. Deze zullen niet met de reguliere beregening kunnen worden opgeheven, maar alleen door intensief handmatig te beregenen. Hiermee herstelt de grasmat zich ter hoogte van de droge plekken en kan de rest van de green verder drogen zodat de water- en luchthuishouding uniform in stand wordt gehouden op de greens. Het gebruik van extra wetting agent op deze droge delen zal sneller tot verbetering leiden. Het beregeningsregime moet er voor zorgen dat de bodem op veldcapaciteit wordt gebracht en dat de grasmat tussen de giften door kan drogen. Als de potentiële droge plekken zichtbaar worden – dan deze intensief handmatig gaan beregenen. Dit beleid richt zich tevens op het verder terugdringen van het ongewenste straatgras !

De speltechnische eigenschap ‘Stimp’ kan verder verbeteren door de grasmat frequent te (verticaal)maaien en vervolgens licht te dressen. Ook het terugdringen van het straatgras leidt geleidelijk tot speltechnisch steeds betere greens.

Voorgreens

De voorgreens hebben een goede en dichte grasmat welke door intensief maaien en verticaal maaien verder in kwaliteit zal gaan toenemen. Met name de struisgrassen hebben de neiging horizontale groei te vertonen en dit effect dient opgeheven te worden door regulier verticaal maaien en intensief maaien.

De toplagen van de voorgreens variëren in samenstelling. De doorgaans rijke klei toplaag zal verschraald moeten worden zodat de groeiomstandigheden worden gecreëerd voor de (her)introductie van Roodzwenk- en struisgassen. De huidige groeiomstandigheden maken het onmogelijk om het aanwezige straatgras verder terug te dringen en dat is wel gewenst in de bufferzone rondom de greens. De beregening zal optimaal worden ingesteld ten behoeve van de voorgreen én green waarbij teveel water geven wellicht schadelijker is op termijn dan te weinig water. Op plaatsen waar de ontwatering problemen geeft zullen extra maatregelen getroffen worden zoals bij de apron van 16. .

Tees

De tees vragen extra aandacht met betrekking tot de beregening. Op diverse plaatsen is droogteschade ontstaan omdat de uniformiteit van de beregening daar onvoldoende is. Het optimaal instellen van de beregening is net als bij de voorgreens en greens maatwerk en vergt tijd. Handmatig beregenen zal overigens ook hier tussentijds nodig zijn om de beregening van de grasmat uniform te krijgen en te houden. Het onderhoud aan de tees vraagt het meeste aandacht voor de top ca. 6 cm. Bewerkingen zullen bij voorkeur gedurende het groeiseizoen gericht op deze zone plaatsvinden en hebben betrekking op het reguleren van organische stof en vilt door verticaal te maaien gevolgd door hollow tinen (mini). Voorafgaand aan deze bewerkingen zullen de toplagen op veldcapaciteit zijn gebracht om droogteschade te voorkomen. Diepe beluchting om eventuele verdichting op te heffen zullen vooral in het najaar plaatsvinden om in de winter de tees vervolgens te slitten (prikrol). Maar nadat de tees eerst met ijzersulfaat zijn afgehard in verband met het optreden van winterfusarium.

Fairways (semi-rough)

De fairways zijn minder intensief gemaaid omdat de reguliere groomer set niet beschikbaar was. Dit uit zich direct in het vormen van horizontale groei (struisgras) en het in het zaad schieten van Engels raaigras. Zodra de units weer terugzijn zal de oorspronkelijke kwaliteit van de grasmat hersteld moeten worden door intensief te maaien, groomen en borstelen c.q. verticaal maaien. Onkruidbestrijding vraagt de aandacht voor de fairways inclusief de semi-rough en de gemaaide delen van de (spel) rough.

Overige: Rough – Bunkers – Paden/baanmeubilair

De paden vertonen plaatselijk wat vergrassing en deze worden op korte termijn nog behandeld. De bunkers zien er netjes uit. De rough (in spel) wordt momenteel intensiever beheerd omdat de groei te sterk is en dit problemen geeft voor het spel. De natuurrough zal zodanig worden beheerd (maai- en afvoer schema) dat grovere grassen geleidelijk gaan verdwijnen ten gunste van diverse kruiden.