In Golf Residentie Dronten, VvE

Het is de eerste keer dat er middels een digitale connectie met de bewoners werd gecommuniceerd. Zowel voor de VvE als de firma Huijbregts, die de digitale connecties verzorgde een nieuwe ervaring. Er kon worden gesproken van een geslaagd event dat door een kleine 50 toeschouwers werd gevolgd.

 

Gespreksleider Arie van der Graaf, commissaris beheer & onderhoud van het VvE bestuur leidde de bijeenkomst strak en duidelijk. Want er waren vele sprekers die door SBA Golf & Groen waren uitgenodigd iets te vertellen over de huidige wijze van onderhoud en vooral op welke wijze dat onderhoud wordt onderworpen aan een voortdurende scan die voor het woongedeelte wordt uitgevoerd door Greenengineers en de golfbaan door NiB Scan Pro. Het beeld/kwaliteitsplan is leidend voor het aansturen van onderhoud waarvoor SBA als hoofdaannemer verantwoordelijk is. Rick van der Beuken vertelde niet alleen iets over het onderhoud in het verleden maar ook over de toekomst uiteraard in opdracht van de VvE.

 

Interessant was ook de bijdrage van Dirk de Haan die vanuit de werkgroep Natuur & Milieu meldde wat de werkgroep op de GRD doet voor flora en fauna en nodigt iedereen die de natuur een warm hart toedraagt mee te doen in de werkgroep. Aanmelden kan via de mail.

Er werd uitgekeken naar de bijdrage van Jurrian van der Vaart, de voormalige professionele golfer, die namens Variety Golf Holland zijn visie gaf over mogelijkheden die de golfbaan biedt voor verdere ontwikkeling. Daarbij waren aanpassingen van bunkers en meer gebruik maken van water belangrijke speerpunten. Een originele benadering die leidend kan zijn voor toekomstige aanpassingen.

De VvE staat aan de vooravond van een verlenging van het onderhoudscontract en gaat op de komende Algemene Ledenvergadering het voorstel daartoe in stemming brengen. Deze voorlichtingsavond gaf een goed beeld over de samenwerking tussen VvE als opdrachtgever, SBA als hoofdaannemer en de ondersteunende partijen die voor de controle verantwoordelijk zijn.