In VvE

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoger beroep de Vereniging van Eigenaren in het gelijk gesteld in het confllct met de familie Staal. Eerder stelde ook de kantonrechter in Lelystad de VvE in het gelijk. Bovendien verloor de familie Staal kortgeleden ook een door haar aangespannen kort geding waarin de rechtmatigheid van een statutenwijziging werd betwist.

De kern van het geschil draaide om de vraag of de familie Staal, die twee geschakelde appartementen aan de Winter bewoont en daarmee over vier speelrechten beschikt, gerechtigd is om twee externe gasten kosteloos op de golfbaan te laten spelen of dat hun externe gasten, net als alle andere externe gasten, alleen tegen betaling van een greenfee mogen spelen.

Mr. M. van Duyl van KVDA-advocaten, die de belangen van de golfclub en de Vereniging van Eigenaren behartigt, spreekt in een reactie van “een zeer positief arrest” waarmee het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland locatie Lelystad is bekrachtigd. Naar haar mening betreft het een “goed en gedegen opgebouwd en onderbouwd arrest met als conclusie dat geen van de onderdelen van de door Staal aangevoerde grieven doel heeft getroffen.”

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heeft opgelucht gereageerd op de uitspraak in deze langlopende procedure waarin ook is bepaald dat de eisende partij wordt veroordeeld tot het betalen van alle kosten van het geding. Het bestuur zegt bovendien dat het altijd vertrouwen heeft gehad in een voor haar goede afloop van de procedure en is blij met de steun die het van de algemene ledenvergadering kreeg om het proces te kunnen voeren.

In het Nieuwsblad van de Vereniging van Eigenaren dat dit weekeinde verschijnt, wordt nog ingegaan op de procesvoering die een aantal jaren in beslag heeft genomen.