In VvE

De Golf Residentie Dronten is creatief

Op de Golf Residentie wonen heel wat creatieve bewoners die zich met een of andere vorm van kunst bezig houden. Voor het eerst exposeren deze bewoners samen in het clubhuis.

De expositie is heel divers, van schilderijen, met verschillende technieken, textiele werkvormen, quilts, keramiek en beeldhouwkunst. Het geheel wordt opgevrolijkt met resultaten van bloemsierkunst. Totaal presenteren 11 kunstenaars hun werken.

De expositie is op zaterdag 25 augustus 2018 van 11 tot ca 16 uur in het clubhuis

Iedereen is van harte welkom.

Een voorbeeld van het werk van diverse kunst