In Golfclub

DOOR ED VISCH, VOORZITTER REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE

In nauw overleg met en instemming van de VvE (commissaris Beheer en Onderhoud, Arie van der Graaf) is besloten om het reserveren van starttijden te vervroegen naar 07:00 uur (was 08:00 uur). Er waren al meerdere verzoeken door de leden geuit om tot vervroeging over te gaan en dat is vanaf woensdag 12 augustus mogelijk.

Ook het greenkeepersteam heeft haar werktijden aan de hitte aangepast. Zij beginnen vroeger dan normaal en dan kan het zijn, dat u hen ook vroeger zal aantreffen in de baan. Voor alle duidelijkheid (staat ook in het baanreglement): het baanpersoneel heeft ALTIJD voorrang en u MOET aanwijzingen van het baanpersoneel opvolgen. Neem gerust een keer uw bal op en ga naar de volgende hole als blijkt dat het onderhoud op dat moment net even langer duurt. Er wordt dus een dringend beroep op de leden gedaan om de eigen verantwoordelijkheid te nemen ten dienste van het gezamenlijke belang.

Iedereen mag vinden van de corona maatregelen wat hij of zij wil, maar de golfclub, de VvE en de horeca hebben te voldoen aan de ingestelde maatregelen conform het coronaprotocol. Overtreding van deze maatregelen kunnen verstrekkende gevolgen (hoge boetes en sluiting) hebben voor zowel de golfbaan als voor de horeca. Alles valt of staat bij het gedrag van de leden en het is dus uw gedrag en uw verantwoordelijkheid om dit te voorkomen. Er is al meerdere keren bij wedstrijden geconstateerd dat men het niet zo nauw meer neemt met de maatregelen en dat het opvolgen van aanwijzingen nu en dan laconiek wordt weggehoond. Het lijkt er steeds meer op, dat een deel van de leden handelt alsof corona niet meer bestaat.

Tot slot is gebleken dat de leden steeds slordiger worden bij het invoeren van een reservering. Reserveringen zijn vaak onvolledig en voldoen daarmee niet aan de verplichte maatregel: het registreren van personen als onderdeel van het kunnen uitvoeren van een contactonderzoek. Dus een 3-ball reserveren met alleen de naam van een lid en vervolgens 2x de aanduiding “gast” is ongewenst. Voer altijd de namen in van deze “gasten” in de flight.

Ook de samenstelling van gereserveerde flights moet onveranderd blijven. Heb je bijvoorbeeld gereserveerd voor 2 personen, dan is het absoluut niet de bedoeling om daar bij hole 1 nog even snel een 3de persoon aan toe te voegen, die dan ongeregistreerd de baan in gaat. Het komt te vaak voor dat een lid een starttijd reserveert voor 3 personen, waarbij dan de namen van speler 2 en 3 slechts een vraagteken bevatten.

Ook het “werk” van de Marshals wordt hierdoor sterk ondermijnd. Als deze situatie niet snel ten positieve wijzigt, dan zal de handhaving worden opgevoerd en zullen niet geregistreerde spelers worden opgedragen de golfbaan te verlaten. Het mag allemaal misschien wat kinderachtig overkomen, maar deze tijdelijke maatregelen moeten we toch samen succesvol kunnen hanteren. Laat het dus niet zo ver komen.

Of je nu voor of tegen de corona maatregelen bent, we willen allemaal golfen. Maar als de baan en/of horeca wordt gesloten, omdat we ons niet aan een paar simpele regeltjes kunnen houden, zijn we allemaal de dupe. Dus: 1,5 meter, goede hygiëne, volg de aanwijzingen op en respecteer de maatregelen.