In Golfclub

De eikenprocessierups

TEKST HANS DE JONGH | SCREENSHOT INTERNET

Op de bast van een eikenboom in het talud van hole 5 is de eikenprocessierups ontdekt die voor veel huidirritatie kan zorgen bij mens en dier. De boom wordt zaterdagmorgen met linten gemarkeerd. Begin volgende week zullen de greenkeepers de rupsen verwijderen. Voor zover bekend is dit de enige boom in de baan waar het probleem zich voordoet. De boom staat niet in het spel.

In overleg met de hoofdgreenkeeper heeft de regel- en handicapcommissie intussen besloten om ook de plaats waar de boom staat te markeren met een viertal blauwe GUR-paaltjes. Het betreffende gebied mag dan niet meer worden betreden. In dat geval is het instellen van een local rule niet meer noodzakelijk, vindt voorzitter Ed Visch van de R&H-commissie.

De Nederlandse Golf Federatie publiceerde juist vrijdag een document met informatie over de eikenprocessierups nadat ook op andere golfbanen in ons land waarschuwingslinten om bomen moesten worden opgehangen op voornamelijk zomereiken waar de rups zich manifesteert. Het zijn met name de zogenoemde brandharen van de rups die gezondheidsklachten veroorzaken. Een rups heeft er daar zo’n 600.000 van.