In Golfclub

  

  

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

De nieuwjaarsreceptie van de golfclub en de beide Verenigingen van Eigenaren werd zondagmiddag gekenmerkt door een in alle opzichten euforische stemming. Daarnaast was de belangstelling voor de traditionele gebeurtenis dermate groot, dat zelfs het parkeerterrein onvoldoende ruimte bood om alle auto’s te bergen. De toespraken van de drie voorzitters getuigden van optimisme voor de toekomst en tevredenheid over wat het afgelopen jaar is bereikt.

George Gerritsen, de voorzitter van de golfclub wiens eerste nieuwjaarsoptreden dit was, was blij te kunnen meedelen dat er het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2011 weer sprake is van een groei van het aantal leden. “Mede door alle gebeurtenissen bij de clubs om ons heen”, aldus George, “konden we zelfs de laatste week nog twaalf nieuwe leden welkom heten”. Het sleutelwoord is ‘gastvrijheid’, vond hij en riep daarom in een gloedvol betoog iedereen op om nieuwe leden warm te verwelkomen en als ambassadeur van de club op te treden.

George vond dat iedereen behoort te weten dat er geen hek om de Golfresidentie staat en dat elke belangstellende er welkom is om te spelen. Hij prees ook de (hernieuwde) samenwerking met de OGD van Guido Oomkens waardoor onder meer een gezamenlijk lidmaatschap voor 27 holes mogelijk was geworden. Hij noemde ook de contacten met het gemeentebestuur bemoedigend evenals met de Nederlandse Golf Federatie. De sponsorovereenkomst met de Flevolandse organisatie van de Rabobank kenmerkte hij als verwachtingsvol. “Daar gaat u het komende jaar nog het een en ander over horen”.

Tevredenheid was er ook bij voorzitter Paul van Rijn van de Vereniging van Eigenaren 450 die blijmoedig constateerde dat “het zeer goed gaat met de huizenverkoop op het park”. Ook de nieuwbouw op de Parkresidentie gaat harder dan verwacht. Er zijn de afgelopen weken maar liefst zes woningen verkocht en de bouwer heeft vergevorderde plannen om er op korte termijn nog twaalf neer te zetten. Tevredenheid was er ook bij de VvE90 waar het afgelopen jaar een grote dakrenovatie was doorgevoerd en nieuwe verbeterplannen alweer in de steiger staan, aldus voorzitter Marianne van Maarschalkerweerd.

Het combo van Han Meijer verzorgde de muzikale omlijsting.