VACATURE-PAGINA

Op deze pagina worden vacatures vermeld binnen de vereniging. Het gaat daarbij zowel om bestuursfuncties als om plaatsen die binnen de verschillende commissies van belang zijn.

=============================

CONSUL HANDICART

De golfclub is op zoek naar een consul voor de Stichting Handicart. Zijn of haar taak is de contacten met de stichting te onderhouden en het verstrekken van pasjes te regelen. Nieuwsgierig en belangstellend? Mail even met Ed Visch Hij kan je er alles over vertellen.

=============================

SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie zoekt enkele enthousiaste leden om haar beleid vorm en inhoud te geven. Lees hier wat van je wordt verwacht.

=============================