VACATURE-PAGINA

Op deze pagina worden vacatures vermeld binnen de vereniging. Het gaat daarbij zowel om bestuursfuncties als om plaatsen die binnen de verschillende commissies van belang zijn.

=============================

SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie zoekt enkele enthousiaste leden om haar beleid vorm en inhoud te geven. Lees hier wat van u wordt verwacht.

=============================