In Golf Residentie Dronten, VvE

Tijdens een “afwisselende” en goedbezochte Golf Residentie VvE ledenvergadering gisteravond in de Open Hof namen volgens plan zowel de secretaris Fred van Bree als de commissaris algemene zaken Peter van den Wijngaart maar onverwacht ook penningmeester Ron Gunneweg afscheid. Gelukkig was er de met volledige instemming gekozen Natasja Hoegee als nieuw bestuurslid anders zou Arie van der Graaf zich wel erg eenzaam gaan voelen. Natasja gaat de nieuwe functie commissaris communicatie vervullen en daar heeft ze veel zin in. De vergadering werd in goede banen geleid door de interim voorzitter voor deze vergadering Dick Zoeteman, alsof hij nooit weggeweest is.

Er is momenteel een vacature in het VvE bestuur voor secretaris, algemene zaken, verenigingsgebouw en penningmeester waarvoor aan het einde van de vergadering een oproep werd gedaan op ieders verantwoordelijkheid als mede eigenaar van de GRD om zich beschikbaar te stellen.

Belangrijke onderwerpen waren verder de financiële prognose voor 2022, die met algemene stemmen werd geaccordeerd, het verkeersveiligheid onderzoek en het zgn. Woldhek terrein.

Als procedure voor dat laatste onderwerp zal een brede inspraakronde worden georganiseerd door buro Spilter, bekend van de eerder door hen georganiseerde brainstorm sessies over de toekomst van de GRD. Steven Wagemaker van Spilter gaf een presentatie over de opzet van zijn inspraakprocedure. Het was eigenlijk ook een inleiding over het gecompliceerde vraagstuk op welke wijze met de grond die nu eigendom van Mourik is, zoals het Woldhek terrein en andere “losse eindjes” zoals de helft van de toegangsweg naar de GRD het slimste kan worden omgegaan. Is het verstandig om grondaankoop te doen, onder meer voor de huisvesting van de machines van SBA, of laten we de huidige afspraken vervat in de Raamovereenkomst 2.0 prevaleren. De bewoners mogen het zeggen.

VvE bestuurssecretaris Fred van Bree, die in 2010 zijn eerste gesprek met Dick Zoeteman over een bestuursfunctie had en daarmee waarschijnlijk de langst zittende VvE bestuurder is, nam afscheid. De bewoners zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet gedurende vele jaren.

(foto Natasja Hoegee)