In Golf Residentie Dronten, VvE

Van de bestuurstafel ….

Heel langzaam proberen we de bestuurlijke drukte voor ons zelf een beetje te reguleren. Voor een ieder uit het bestuur is het nu bijna een baan naast de gewone bezigheden en dat is wat veel. We gaan dat wat terugbrengen naar beheersbare proporties.
Het zou ons heel erg helpen als we het bestuur zouden kunnen uitbreiden met een bestuurslid financiële zaken. Hierbij dus opnieuw een oproep……

Afgelopen bestuursvergadering hebben we uitgebreid gesproken met het bestuur van onze buren de Park Residentie. Thema’s: waar kunnen we elkaar helpen en wat zijn bestuurlijke zaken die op tafel liggen die we moeten bespreken / oplossen.
Het was een fijn gesprek en we hebben nu een soort van kleine gezamenlijke agenda voor de komende periode.

We leggen op dit moment de laatste hand aan het contract met de nieuwe uitbater om de exploitatie van D4S bij hem onder te brengen conform afspraken die we hebben gemaakt in de laatste ALV. We denken dat we per 1 mei de overdracht kunnen laten plaatsvinden.

Op de avonden over D4S in februari hebben aantal leden ideeën geopperd om het Grandcafe een grotere sociale rol te laten spelen op het park. Met een beetje schaamrood op de kaken moet ik erkennen dat we ze niet allemaal goed hebben genotuleerd en van wie die ideeën afkwamen….
Klein oproepje: mocht je plannen/ideeën hebben deel het met commissarisD4S@vvegolfresidentie.nl

We hebben een accountant ingehuurd voor de controle van de jaarrekening 2022 zodat dat voor de volgende ALV goed voorbereid aan de vergadering kan worden voorgelegd. Het is ook voor ons als bestuur fijn dat we na een dergelijke, externe, check met een soort van schone lei kunnen voortgaan.

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in de voorbereiding om statuten en reglementen weer op de huidige tijd aan te laten sluiten.

Best veel tijd zijn we kwijt om voor onszelf helder te krijgen waar we nu staan, ook vanuit juridisch perspectief, nu niet alle eigenaren van de mandelige zaken meer lid zijn van de VVE. Dat is een specifiek gebied van wetten en regels en wij hebben er niet echt voor gestudeerd. Wel denken we langzamerhand steeds beter te begrijpen hoe het in elkaar zit.

Qua infra speelt er ook altijd van alles maar nu voor dit jaar wel heel specifiek: aan het einde van de zomer moet de schade aan de hoogspanningslijnen worden gerepareerd.(voor wie het is ontgaan of vergeten: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/300076/chaos-in-flevoland-urenlange-files-branden-en-smeulende-stroomkabels ).
Dat gaat betekenen dat eerste negen holes er waarschijnlijk een aantal weken uitgaan.
Bob voert op dit moment gesprekken met de betrokken partijen en we houden jullie natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte.

Groet, Allard Berends, voorzitter bestuur VvE Golfresidentie Dronten

voorzitter@vvegolfresidentie.nl