In Clubhuis, Golf Residentie Dronten, VvE

Voorzieningen op ons park vormen ons gezamenlijk belang. Ook in de toekomst.

Tijdens de laatste ledenvergadering van de VvE heeft de commissaris Clubhuis uiteengezet waarom het gewenst is om de plannen voor de toekomst van D4S door een bewonerscommissie te laten onderzoeken. Voor deze bewonerscommissie hebben zich een aantal bewoners aangemeld die hieraan graag een bijdrage willen leveren. De bewonerscommissie genaamd “Toekomst D4S” is 18 mei jl. van start gegaan.

De commissie is het er unaniem over eens dat het verstandig is een werkwijze te kiezen waarbij ingezet wordt op draagvlak. Draagvlak voor gezamenlijke toekomstbeelden. Deze werkwijze is besproken met het bestuur en het bestuur heeft dit advies overgenomen.

De aanpak:
De aanpak gaat uit van het samen – met de bewoners (Golf Residentie, Park Residentie) en de golfclub – kijken naar de verschillende toekomstbeelden vanuit ons gezamenlijk belang! In deze toekomstbeelden zal ook rekening gehouden worden met relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Onder andere in bijeenkomsten kan iedereen meepraten over deze beelden. Ook het onderzoeken van de weeffout (het leren van de aanpak uit het verleden) en het verzamelen van relevante (financiële) informatie zijn belangrijke bouwstenen in de aanpak. Nadat er meer duidelijkheid is over het gewenste toekomstbeeld zal dit uitgewerkt worden in realistische scenario’s.

Commissie Toekomst De Vier Seizoenen
Commissarisd4s@vvegolfresidentie.nl