In Golf Residentie Dronten, VvE

Voorzitterswisseling VvE90 (= VvE van de appartementsgebouwen)

In de ALV van de VvE90, op 12 mei jl. heeft Marianne van Maarschalkerweerd de voorzittershamer overgedragen aan Gerrit Weijers. Gerrit draait al ruim een jaar mee als
bestuurslid en heeft zich grondig ingewerkt, speciaal voor het grote project van de vervanging van de rookgasafvoerkanalen. Marianne is met een zittingsperiode van 8 jaar
veruit de langstzittende voorzitter geweest in de geschiedenis van deze VvE. Onder haar sympathieke leiding zijn de vergaderingen altijd in een goede sfeer verlopen. In haar tijd zijn belangrijke projecten gerealiseerd, zoals zonnepanelen op de carport en het vernieuwen van alle dakbedekking.

Naast het vele vergaderen is ze ook niet te beroerd geweest om zelf de handen uit de mouwen te steken. Als de tuincommissie mankracht nodig heeft, staat zij ook onkruid te plukken. Deze winter is ze in het holst van de nacht uit haar bed gekomen om haar aandeel te leveren in het wegdweilen van de wateroverlast in haar gebouw. Ze is nog een jaar langer aangebleven om de eerste fase van het project van het vervangen van de rookgasafvoeren te begeleiden, maar door allerlei vertragingen is het project nog niet van start gegaan.

In de VvE450 is en blijft ze actief als secretaris van de werkgroep Natuur en Milieu en de bewoners van de appartementen zullen haar nog zeker in de tuin rondom de gebouwen tegenkomen. Er zijn nu andere verenigingen waar ze veel interesse in heeft waar ze nu meer tijd aan kan besteden. Dat is goed ook, want ze heeft meer dan haar steentje bijgedragen aan de VvE90. In de ALV is ze hartelijk bedankt voor haar grote inzet met de beste wensen voor de nieuwe invulling van haar tijd.

Na het vertrek van Marianne bestaat het bestuur van de VvE90 uit Gerrit Weijers, als voorzitter, en Henri de Vries als penningmeester. Henri is als nieuw bestuurslid gekozen in de ALV. Met zijn financiële achtergrond heeft het bestuur een penningmeester met veel kennis en ervaring in huis gekregen. Jodi van Blitterswijk is gestopt als bestuurslid, maar zal het secretariaat van de VvE90 blijven beheren op haar bekende zorgvuldige manier. Het bestuur is daar erg blij mee.

Er is nog plaats voor een algemeen bestuurslid. Alle correspondentie voor de VvE90 kan gericht blijven worden aan vve90secretariaat@gmail.com.

Jodi van Blitterswijk, secretaris VvE90