In Clubhuis, Golf Residentie Dronten, VvE

De “clubhuisagenda” is verdwenen van de website en de reden daarvan is dat de functie van die agenda in wezen achterhaald is.

Want afgezien van het feit dat D4S nu uiteraard volledig is gesloten vanwege de lockdown, bevatte de agenda wekelijks min of meer dezelfde inhoud. In de tijd dat er nog geen reserveringssysteem voor golfers was wilde greenfeespelers graag weten of er een wedstrijd werd gespeeld zodat zij daar rekening mee konden houden. Nu moet iedereen van tevoren reserveren alvorens de baan op te mogen en dus is een agenda niet relevant meer. Nu verschijnt op die plaats op de website andere informatie.

Gebleken is dat er vraag bestaat naar de openingstijden van D4S, want bij een sluiting van de golfbaan gelden andere openingstijden. Ook gelden in de zomer andere tijden als in de winter. Dus is gekozen voor duidelijke informatie over de openingstijden van D4S in het vertrouwen dat dit beter aansluit bij de wensen van bezoekers.

De agenda werd tot nu toe gevuld door Dick Zoeteman en bij deze de waardering voor Dick die dat jaren achtereen trouw heeft bijgehouden!!