In Golf Residentie Dronten, VvE

Dinsdag 2 juni heeft de eerste informatieavond “wat doet het bestuur” plaatsgevonden.

Het is een avond geworden met een kleine gemêleerde groep bewoners. De groep bestond naast bestuursleden, uit bewoners die hier al langere tijd wonen en bewoners die hier veel recenter zijn komen wonen. Al snel ontspon zich een goed gesprek waarin meerdere onderwerpen en meningen gedeeld zijn. Zo werd aangegeven dat er steeds meer jongere mensen op het park komen wonen. Die hebben vaak nog een baan en dan is het niet handig dat het inloopspreekuur van infra alleen op donderdagochtend is. Hier zal dan ook naar gekeken worden of dit ook (deels) in de avond kan.

Communicatie onderling is ook een groot gespreksonderdeel geweest. Waarbij geschokt gereageerd werd op de mededeling dat er weer een anonieme brief bij een bestuurslid bezorgd is. Al met al is het een mooie avond geworden waarbij met respect naar elkaar geluisterd is. Zoals een van de aanwezige bewoners zij “het is fijn dat iedereen zonder onderbrekingen mag uitspreken en dat er naar elkaar geluisterd wordt. Dit gebeurt jammer genoeg niet vaak meer”. Hierop deed Arie v.d. Graaf dan ook de oproep om dit ook tijdens de ALV te uiten en het bestuur op die manier te ondersteunen.

Iedereen was het erover eens dat deze avonden vaker zouden moeten plaatsvinden en men heeft zelfs een titel hiervoor bedacht “de zo kan het ook avond”.
Het bestuur zal hier zeker gehoor aan geven en binnenkort nogmaals een avond organiseren. Wij hopen dat er dan ook meer bewoners zijn die hierbij aanwezig willen zijn.

Heidi van Spijker, secretaris VvE bestuur