In Golf Residentie Dronten, VvE

1. Na de Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur per brief en mail veel steun ontvangen voor haar werk. Het bestuur is hier heel blij mee en wil de afzenders graag bedanken. Wilt u het bestuur actief steunen, meld u dan aan voor bestuursfuncties of help bij werkzaamheden in commissies. Het bestuur gaat zo snel mogelijk gesprekken voeren met kandidaten voor bestuursfuncties, maar heeft dit even moeten uitstellen, wegens de persoonlijke omstandigheden van de voorzitter. Er zijn momenteel vacatures in het VvE bestuur voor secretaris, algemene zaken, verenigingsgebouw en penningmeester, functieomschrijvingen zijn op te vragen bij secretaris@vvegolfresidentie.nl

2. Op 25 november zijn de werkgroepen rond het Wolthekterrein van start gegaan. Na een online kennismaking, zijn de deelnemers in 3 groepen verdeeld en zij starten nu met het onderzoeken van de argumenten voor en tegen van de verschillende mogelijkheden.

3. Kees Broek, Richard de Rooij en Aart Spek hebben per mail aangegeven zich niet langer kandidaat te stellen voor bestuursfuncties.

4. Om beter lezingen en prestentaties te geven is er in De Vier Seizoenen een 70 inch TV-scherm, op een verrijdbare standaard aangeschaft, waar u uw laptop aan kunt koppelen om presentaties duidelijk en voor iedereen leesbaar te kunnen publiceren.

5. Eind november was de laatste “schouw” van dit jaar op de Golf Residentie door de commissie “beheer en onderhoud”. Deze “schouw” concentreerde zich vooral op groenvoorzieningen en de werkzaamheden die in de winterperiode ingepland kunnen worden.