In Golfclub

TEKST HANS DE JONGH | FOTO FAMILIE-ALBUM

André Hartgring, die van 2006 tot 2011 lid was van het dagelijks bestuur van de golfclub, is afgelopen donderdag in het St. Jansdal in Harderwijk overleden. André is 71 jaar geworden. Hij was vanaf de oprichting van de vereniging lid. Hij maakte lange tijd deel uit van het marshalteam, van de sponsorcommissie, de lustrumcommissie en de regel- en handicapcommissie. 

André werd in november 2018 voor zijn verdiensten voor de golfclub onderscheiden met de gouden verenigingsspeld. Het erbij behorende erelidmaatschap werd hem tijdens een ledenvergadering uitgereikt door toenmalig voorzitter George Gerritsen. André was destijds totaal overdonderd door de uitnodiging van de voorzitter “om even naar voren te komen”. Hij refereerde bij die gelegenheid al aan zijn broze gezondheid.

Samen met echtgenote Elly heeft André in het oude clubhuis een centrale rol gespeeld bij de organisatie van allerlei activiteiten. Het ontbrak toen nog aan een professionele horeca. Samen met Elly vervulde hij er de rol van uitbater. Hij kookte, deed de inkoop en organiseerde onder de leden de bardiensten. Hij was ook een van de organisatoren van het eerste lustrumfeest.

De afgelopen negen jaar liet zijn gezondheidstoestand hem regelmatig in de steek. Vrienden omschrijven hem als een zeer sociaal en fijn mens die zeer betrokken was bij het wel en wee binnen de golfclub. In 2000 was hij de eerste binnen de vereniging die de Gouden Kikker ontving. Hij kreeg die publieksprijs voor een zeer geslaagde 1-aprilgrap die hij had bedacht en die buiten de Golfresidentie de nodige aandacht trok.

André wordt donderdag 7 oktober in besloten kring gecremeerd. Daaraan voorafgaand is er dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in De Wissel in Dronten een openbare condoleancebijeenkomst.