In Golfclub

De jubileumcommissie van de golfclub gaat met een vrolijke wimpel om het clublogo, naar een idee van Ferry Wobma, de viering van het 25-jarig bestaan een extra accent geven. Het logo zal op alle lustrumuitingen worden ingezet. Het vijfde lustrum wordt gevierd in de week van 20 tot en met 26 juni. De commissie wordt gevormd door Marijke Prins, Chris van den Brand, Hans de Jongh, Vincent Uhlenbeck, Jan de Vries en Arthur Vos. Jan de Vries wordt voorzitter van de commissie en Vincent Uhlenbeck secretaris. Het bestuur van de golfclub heeft gevraagd om zoveel mogelijk mensen bij de festiviteiten te betrekken. Een van de eerste taken van de commissie is het samenstellen van een attractief wedstrijdprogramma. Zeker is al wel dat een cross country daar een spraakmakend onderdeel van zal zijn. Ook denkt de commissie aan een feestavond in en rond De Vier Seizoenen voor clubleden en bewoners van de Golfresidentie. (HdJ)