In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De noodkreet van het bestuur van de golfclub waarmee het aankondigde niet verder te kunnen als er geen andere leden zijn die ook bestuursverantwoordelijkheid willen dragen, heeft tot een verrassend groot aantal kandidaten geleid. “Het bestuur”, aldus voorzitter Jan Haasnoot, “is verheugd en voelt zich gesterkt door deze steun”. Hij wijst er gelijktijdig op “dat we er helaas nog niet zijn”.

Niet minder dan tien leden hebben zich de afgelopen twee weken aangemeld om een van de vakante bestuursplaatsen op te vullen. Bij de vacatures gaat het om belangrijke posten als die van penningmeester, promotie en jeugd. Met enkele van de kandidaten zijn al gesprekken gevoerd; met het resterend aantal gebeurt dat de komende weken.

Ook voor diverse wedstrijdcommissies is het bestuur nog op zoek naar versterking. Met name voor de weekendcommissie dreigen grote problemen. Het gebruikelijke wedstrijdprogramma moet fors worden ingekrompen als er geen versterking komt. Deze commissie organiseert jaarlijks de clubkampioenschappen maar ook de Vlaggetjeswedstrijd, de echtparenwedstrijden, de cross country, de putterwedstrijd en de Maandbekerwedstrijden.

Daarnaast is het bestuur nog op zoek naar een vijftal mensen dat het lustrumfeest wil organiseren. Zoals bekend bestaat de golfclub in 2022 een kwart eeuw. Het bestuur heeft in de laatste algemene ledenvergadering aangegeven om dat op een gepaste manier te vieren. Kandidaten voor deze commissieposten wordt gevraagd per mail van hun belangstelling blijk te geven bij de voorzitter of secretaris van de golfclub.