In Golfclub
DOOR ED VISCH, VOORZITTER REGEL- EN HANDICAPCOMMISSIE

De versoepelingen van de coronamaatregelen maken het mogelijk om weer met meer dan 2 personen per flight de baan in te gaan. Het reserveringssysteem is hierop aangepast en vanaf heden is het mogelijk om tot maximaal 4 spelers per flight te reserveren.

Als proef is de starttijd interval onveranderd. Die blijft op 8 minuten staan, was voorheen 10 minuten. Met deze proef wordt meer starttijd ruimte gecreëerd. Als de starttijd interval van 8 minuten leidt tot ongewenste situaties, dan wordt alsnog teruggegaan naar een starttijd interval van 10 minuten.

De ervaring leert echter dat het merendeel van de flights een 2-ball of 3-ball is en dat sterkt mij om deze proef uit te voeren. Meldingen m.b.t. deze proef of starttijdreserveringen in het algemeen kunnen worden gestuurd naar rhcie@golfresidentie.nl.

OPROEP

Het lijkt erop dat menig lid niet alle golfregels meer zo goed voor ogen heeft en dan vooral de regel van het ‘doorlaten’. In een nieuwsbericht van 5 juni 2020 is hier ook aandacht aan besteed en een dringend beroep gedaan op de kernwaarden SAMEN en RESPECT. Dus doe ik wederom een dringend beroep op u allen: Zodra u de aansluiting op de flight voor u verliest en de achteropkomende flight is ‘sneller’, gun uzelf dan de rust en laat de snellere flight door. Dit voorkomt onnodige irritatie bij uzelf, want u gaat zich opgejaagd voelen en het voorkomt irritatie bij de achterop komende flight, omdat die steeds moet wachten.

Veel speelplezier.